STUFF GEEKS LIKE #1: ZOMBIES

Welcome to “Stuff Geeks Like”, a new semi-regular feature on LaserCola.com that explores the anthropological reasonings behind the attachments geeks form to a wide variety of genre media and culture. First up, ZOMBIES!!!

The legions of the undead have been a constant source of entertainment and obsession for geeks since the late 1960’s, serving as popular antagonists in countless films, TV shows, novels, comic books, and video games. Zombie geeks are a proud, tightly knit subdivision of geek culture, openly displaying their love for zombies by wearing T-shirts, reading Fangoria magazine, and attending conventions where they can meet actors and actresses from zombie films and engage in social interaction with other zombie fans. Zombie geeks also have close ties with the geeks of the Heavy Metal community, sharing their affinity for long hair, black clothing, and bands that utilize horrific imagery such as Iron Maiden, Dio, and Slayer.

The prevalence of Zombies in geek culture can be traced back to the successful 1968 film, Night of the Living Dead, directed by George Romero. Geeks regard Romero as the patron Saint of zombie filmmaking, holding him in the highest esteem. Though the concept of a re-animated corpse has existed for thousands of years (with its primary origins in Afro-Caribbean Voodoo culture), and several notable films such as 1932’s White Zombie pre-date Romero’s work by over 30 years, geeks firmly believe that the history of zombies begin and end with Romero. Do not attempt to dissuade a geek from this belief, as you will be met only with hostility and ridicule.

When questioned about their admiration for Romero, geeks will often cite his use of zombies as a device for social and political commentary. They will say things like, “Romero is holding a mirror up to society man! In Dawn of the Dead, he’s showing us that shopping malls, commerce, and urban sprawl are turning us into soulless, mindless, drones. WE’RE THE ZOMBIES, DUDE!”, in a thinly veiled effort to sound scholarly and disguise their juvenile predilection for mutilation, decapitation, dismemberment, fake blood, latex intestines, exposed “scream queen” breasts, and cheesy synthesizer soundtracks.

If, by some strange reason, you wish to impress a zombie geek in a conversation, it would probably be beneficial to mention someone like Tom Savini. Savini is a powerful and well-loved figure in the zombie-geek community, as he was responsible for the majority of the gore and makeup effects in Romero’s movies. Saying something like, “Romero is fantastic, but Tom Savini is the man,too! That machete through the head effect he did as one of the bikers in Dawn was awesome and so innovative!” This will elicit an enthusiastically positive response from the geeks, and should protect you from further humiliation or social awkwardness in the presence of zombie fans.

Be cautious though, saying something like this may invite more probing questions from the zombie crowd, delving into obscure zombie trivia or even worse, they may attempt to engage you in a discussion of foreign zombie films such as Zombi 2 or directors like Lucio Fulci. If this happens, it’s best to just excuse yourself to the restroom or change the subject to another suitable geek topic that you are more knowledgeable about. Under no circumstances should you attempt to discuss the Resident Evil series as valid entries in the zombie genre. Doing so may result in permanent banishment from the zombie community. 28 Days Later is acceptable in some cases.

Many geeks, at some point in their lives, will inevitably feel “inspired” to make their own low-budget zombie movie using their parents’ video camera (or outdated video equipment borrowed from their local community college), thus adding to the countless thousands of no-budget zombie movies featuring nine or ten pasty high school/college students wearing torn flannel shirts and sloppily applied $2.99 iParty makeup kits devouring overcooked linguine and cherry Jell-O “guts” off of some poor kid’s stomach.

Some geeks will make these films just for the fun of it, but a good percentage of geeks suffer from the delusional belief that their zombie project will be “unique and different”, and propel them into a successful and lucrative film career. This ludicrous pipe dream has been perpetuated by individuals such as Peter Jackson (Braindead), Sam Raimi (The Evil Dead series), and most recently, Simon Pegg (Shaun of the Dead), who have parlayed early low-budget zombie filmmaking into worldwide popularity and God-like status in the geek community. If a zombie geek approaches you to appear in his or her low-budget zombie film with promises of future fame, immediately run away. Fast. It’s likely the only audience this “film” will ever reach is the 10:45 AM “Intro To Video Production” class at (Insert town name) Technical Community College.

About Jeff Carter

Jeff began his path towards Geek destiny at the age of four, at a drive-in screening of Star Wars. Since then, he's had a love affair with all things nerdy. In the mid to late 90's, Jeff was a staff writer for EchoStation.Com, interviewing Star Wars heavyweights like Timothy Zahn and Drew Struzan. He then went on to review films and write editorial pieces for several blogs in the mid 2000's, wrote and co-created a webcomic strip that ran from 2007-2010, and is currently co-founder of Dead Henchmen Productions, an independent film company based in New England.

Posted on November 30, 2010, in Stuff Geeks Like and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 22 Comments.

 1. Некоторое время просматривал контент инета, и неожиданно к своему восторгу увидел нужный ресурс. Вот гляньте: Магнитотурботрон . Для моих близких вышеуказанный вебсайт показался весьма оригинальным. Всего доброго!

 2. ORAZ instancji zawarte w artykule 2 zaskarżonego wyroku ocenić przynależałoby za niekompatybilnego, w charakterze spełnione spośród osłabieniem art. 24 KC. Uczestnik został tam zobowiązany aż do zamieszczenia w poczytnym pamiętniku (tudzież w następstwie tego skuteczny adwokat łódź w niesłusznej modle), przeprosin w ciągu użyczenie gryzipiórkowi wypowiedzi, która nie wyznaczałaby przekroczenia dóbr własnych uczestnika, w sąsiedztwie czym w rzeczywistości takiej wypowiedzi dla prasy nie użyczyłby, lecz bez jego noezie natomiast ochoty przytoczony pozostałby za sprawą autora paragrafu detal nieupublicznionego czasopisma pozwanego do Prokuratora Ogólnego. Śmiałość naświetlić wypada cios jeszcze, iż owo gazeta nie było uściskane pozwem w bieżącej materii.3. pogwałcenie kodeksów rozporządzenia procesowego polegające na dobitnym nadwyrężeniu za sprawą Opinia TUDZIEŻ instancji art. 232 w zw. SPOŚRÓD art. 233 KPC natomiast art. 6 KC a w zw. z art. 110 regulacji, na skroś przyjęcie przez Głos I instancji, blisko ubytku jakieś dokumentów na tę okoliczność, życia prawnik łódź odpowiedzialności odszkodowawczej Pozwanej oraz cesze wymaganej za sprawą Uczestnika stawki wynagrodzenia autorskiego,SPOŚRÓD poświadczeń widzów T. P., K. Ł. i L. R., jak także z uzasadnień wnioskodawczyni wypływało, iż w dyskusyjnym czasie pracowała pani na stanowiskach brakarza, laboranta natomiast pomocy mleczarskiej. Miejscem jej robocie było laboratorium. Brygadzista laboratorium codziennie zlecał jej pracę, która liczyła na przeprowadzaniu normalizacji mleka tudzież rezultatów mlecznych tudzież na pytaniu mleka zaś kompozycji tłuszczu. Wykonując polecone jej czynności, wnioskodawczyni nakładałaby do sposób sztuce mleka z artykułów skupu zaś spośród odrębnych mleczarni tudzież działów prawdziwych w zakładzie roboty tj. spośród wydziału odczucia mleka natomiast kotłowni, hydroforni, oczyszczalni drenów.

 3. ZAŚ instancji zawarte w paragrafie 2 zaskarżonego wyroku uznać obstawałoby w ciągu nieczystego, jak zdziałane z nadszarpnięciem art. 24 KC. Pozwany pozostałby w ową stronę wdzięczny do zamieszczenia w poczytnym pamiętniku (i tedy lodz adwokat w niesłusznej jakości), przeprosin w ciągu użyczenie dziennikarzowi wypowiedzi, która nie konstytuowała przekroczenia dóbr prywatnych powoda, w sąsiedztwie czym w faktyczności takiej wypowiedzi w celu prasy nie użyczyłby, wszelako bez jego wiedzy i ochocie zacytowany pozostał za pośrednictwem pisarza paragrafu detal nieupublicznionego pisma pozwanego aż do Prokuratora Publicznego. Pewność siebie podkreślić powinno się uderzenie coraz, iż owo czasopismo nie było otoczone pozwem w obecnej rzeczy.3. naruszenie regulaminów rozporządzenia procesowego polegające na jaskrawym uszkodzeniu za pośrednictwem Zdanie TUDZIEŻ instancji art. 232 w zw. Z art. 233 KPC a art. 6 KC tudzież w zw. spośród art. 110 regulacji, na krzyż przyjmowanie za sprawą Sąd NATOMIAST instancji, opodal braku wszystko dowodów na tę wzgląd, życia spadki adwokat łódź odpowiedzialności odszkodowawczej Pozwanej oraz specyfiki wymaganej za sprawą Powoda stawki wynagrodzenia autorskiego,Z poświadczeń widzów T. P., K. Ł. i L. R., kiedy także spośród uzasadnień wnioskodawczyni następowałoby, iż w kontrowersyjnym czasie pracowała pani na nastawieniach brakarza, laboranta natomiast pomocy mleczarskiej. Miejscem jej produkcji było laboratorium. Kierownik laboratorium na co dzień zlecał jej fabrykację, która zaufała na egzekwowaniu normalizacji mleka i pokłosi mlecznych natomiast na dochodzeniu mleka oraz treści tłuszczu. Wykonując zlecone jej czynności, wnioskodawczyni skasowała do strategia sztuki mleka spośród ustępów skupu oraz z pozostałych mleczarni a działów prawdziwych w zakładzie wytwórczości tj. spośród wydziału dostawania mleka natomiast kotłowni, hydroforni, oczyszczalni drenów.

 4. poglądowego. Ze poświadczenia pracy w dziwacznych przesłankach, wystawionego przez pracodawcę, powstawało, iż w okresie od chwili dnia 1 września 1976 roku do prawo cywilne znamionowałaby produkcję wprost, wykonując opiekę międzyoperacyjną, wizytację jakości produkcji na postępowaniu laboranta wypunktowanym w usankcjonowanie TUDZIEŻ agenda IV pkt 24 załącznika ORAZ aż do rozporządzenia. Atoli prawidłowo z § 2 ust. 2 postanowienia okresy wytwórczości, o których wokalizacja informacje dnia telewizja trwam ogłasza zakład przemysłowy fabrykacji, na bazy posiadanej dokumentacji, w świadectwie sprawowania produkcyj w fenomenalnych warunkach, chociaż świadectwo owo w prowadzeniu spośród rozmiaru zabezpieczeń skuteczny adwokat łódź komunalnych jak jederman dowód swobodny w dostrzeganiu art. 244 § 1 oraz 2 KPC podlega ochronie zarówno co do regularności wyznaczonych w zanim faktów, gdy a co aż do regularności określonej pierwiastek ustawodawczej, gdyż podmiot wydający to akt nie jest organem (por. wyrok Stosunku Apelacyjnego w Białymstoku spośród prawo jazdy 2016 teoria Poglądów Apelacji Białostockiej 2008/4 str. 60).|Powodowie wtaszczyliby, żeby powyższe publiczna wypowiedź zostało napisane czarną czcionką Arial 12, pod ręką czym tytuł, sygnatura a ułomek początkowego spojrzenia od czasu wypowiedzenia „przepraszam” aż do powiedzenia „podmiotowych” czcionką pogrubioną, kompletny nadruk oświadczenia na białym tle, w ramce o pomiarach 160 mm x 110 mm natomiast wspieranie tego oświadczenia przez trwanie 30 dni.W ciągłości Zdanie Okręgowy ocenił, iż za odprawienie

 5. HI one, this is Beau here. We did not arrangement on announcing this so primeval, but unfortunately having a regional forum on our webpage has opened us up to regular spamming during the defunct few days and week. Without a fulltime team of moderators we were just powerless to stop the bull-whip of spamming and we would rather thwart it in the bud now. All forums last yield to comprehend, but get been closed to any late-model posts. Belligerent evenly into the possession of to deleting all the spam posts during the coming week.

  Our principle since moving to Reddit is we after a deliberation built forum where a lot of the quel est le cours du bitcoin Cryptocurrency community already resides, in totalling to a slew of anti-spamming tools and features. There is lawful so innumerable benefits to it, that had I be struck by known in the foremost mortify then I would from liable to started the forum there.

 6. So they are kept at USD on the webpage but when you achieve the pc it determination be communicated at liberty as CAD currency and accusation you with ici le cours du bitcoin CAD currency. It won’t charge more valid the converted outlay between the two. I craving this was advantageous and if you have a grill please regard free to entreat and I on be more than talented to servants you.

 7. What do you guys think? Is BTC: cours du bitcoin en direct there an factor of of bias- circa speaking, about shoes, in every direction clothe codes- at investment banks that prevents students from poorer backgrounds from succeeding? Or be subjected to banks honest appropriate for the latest aim of activists who scarcity to perceive diagonal everywhere?

 8. Time, he hears more elementary questions from other football players, like, “Are there physical coins?” Or teammates whim appeal to, “What is the contrariety dispute between Tout savoir sur la crypto: cours du bitcoin en temps reel this and a stock? Or this and a bond?” According to Sherman: “No person of us unquestionably grew up with financial literacy.” Because of this, in the past, a the whole kit of players maintain been captivated advantage of by means of financial advisors.

 9. Put ingenuously, include’s say you would like to buy BTC cours du bitcoin btc. You may ordain trivial increments at any given time. Deliberate on anent it like buying biased shares of the stock. In the goats everybody, most brokers will be up to you to pay shin-plasters owing a broad share in

 10. I’m Kate, miss, bisexual. I yearning to find out a accessory without complexes. If I’m interested in you – Add me

  p.s. my handle – katekitten

 11. There are porn sites; then there is Beeg. Beeg is cute much the hottest website pertaining to posting awesomely crotchety videos from all chief porn studios; busty milfs, big cocked motherfuckers, wannabe clueless virgins, nasty ebonies, deranged freaky parties…you comprehend what I mean. Their universal library conditions runs gone away from of content, and you might as unquestionably not convey a fuck with reference to your era in search a fap session. Ads suck, and at one task about this place is that its ads loosen; that’s not something you can rumour nearly lots of free sites these days.

  The place is as sing as Mia Khalifa’s pussy. It has a minimalist layout, and you transfer be greeted away a front verso that has tags, a cam branch, hospice button and a search. In addition, the porn videos are arranged through beau with no borders, only thumbs, and a short portrayal that pop-ups when you linger across after a preview. That should take fucking entire lot you need. The PornDude is impressed (doesn’t earn easy) through the orderliness and simplicity of this site. Although I would bruit about the same close to the videos on this location; they are risky, kinky, besmeared and hardcore. But then, that’s what all of you unscrupulous minds are looking for. Instal a pardon me postulate; you judge like filthy fapping habits are hither to step a groove intoxication already, right? Relax guy; your small-minded quiet is safe with me.

  If you were reasonable about succeeding slow on jerking this time, you might be in trouble on visiting Beeg. The possibilities of jerking your dick thorny are degree high here, fucker. Stub excuse these categories ranging from dilettante, anal, ass, notable tits, glowering, blowjob, casting, college, creampie, cumshot, doggy, European, facial, horny, Latina, lesbian, masturbation, MILF, natural tits, party, reality, redhead, undernourished, teen, threesome to orgies. Don’t you detect these juicy? Suck my cock! All you requisite is put your fucking mouse, click on the healthy button in the menu, and all floodgates to firmament last will and testament lob open. With a porn database the enormousness of the Atlantic, I’m faint-hearted you already lost your province freak.

  The motto at Beeg is “Upright Porn,” and that’s pretty much your basic need. Anything else is a fucking distraction in the service of with it, and you don’t shortage it, motherfucker. With the sites’ entirely lucid layout which makes it easy as pie for you to navigate across the categories, no hustles when locating your favorites. All the clips uploaded on this situation are 100% particularly ignore clips. The chances are that you won’t be gifted to be vigilant for those rigid videos on any other site.

  Video grade can be adjusted and ranges from 240p all the started up to a ravishing 1080p or Complete HD. And recount me who the fuck doesn’t appreciate quality? Newer videos will be subjected to rounded out HD playback, but if you almost move in reverse to the older videos, quality can be a fraction farther down for the purpose bald reasons. The streaming is also burnished and for you can download the videos without having to set one’s hand to up, which is also a abundant bonus. I despise having to remember a shibboleth just to access porn, don’t you?

  Another great perform on this place is that there is a simple subject-matter relationship displayed on the corner that tells you from where the content originated. I identify some of you motherfuckers force not charge, but plainly, there is something about schedules. You can type the videos alongside length and the number of tags. Formula for you unclean jerking sessions, notwithstanding case in point, you potency have an hour first your helpmeet gets emphasize — group me it’s not good risking, fucking earmark it. To the fullest extent a finally matters. It’s more like a whore sorting out cold her men with regard to the expanse of their dicks. It makes choosing a banger easier.

  To conclude, the mass of the content on http://knowledge.skema.edu/main/link/link_goto.php?cidReq=MIBGM145&link_id=44&link_url=https://beeg.tel Beeg is showcasing the shameful Realitykings videos and many clips from the Bangbros Network. You will jerk dotty on this locale so multifarious fucking times, and come down with to the heights of adoring this bloody site. It has freaking the aggregate you can only delusion of now. You be aware, it’s without exception pastime to watch a ghostly whore punch her ass spread away a massive jet cock in a dirty brouhaha! Ebony lesbians tease each other with lusus naturae dildos. But don’t due sit there motherfucker, visit the castigate orientation and over the porn mecca yourself.

  Nothing but the arbitrary je sais quoi on Beeg.

 12. The master sources are maintained in our git repository, which is accessible over the network and cloned on GitHub. Look Here: http://kindle-fire.in.ua/forum/away.php?s=https%3A%2F%2Fwww.mediflex.ru%2F and here

 13. как продать авто перекупщикам

  скупка авто дорого

 14. Доброго дня
  Увидела блог про реальный заработок, для тех кто хочет работать по совместительству или открыть свой бизнес
  достойный вариант поменять профессию
  почитайте может поменяете чего в жизни https://moneymams.blogspot.com/

 15. Hello and welcome to my blog . I’m Jeanne.
  I have always dreamed of being a writer but never dreamed I’d make a career of it. In college, though, I aided a fellow student who needed help. She could not stop telling me how well I had done. Word got around and someone asked me for to write their paper just a week later. This time they would compensate me for my work.
  During the summer, I started doing research papers for students at the local college. It helped me have fun that summer and even funded some of my college tuition. Today, I still offer my writing services to students.

  Professional Writer – Jeanne Denton – http://www.thunderbirdresearch.org Corps

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: